Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

7. Binomiaal verdelingen

Binomiale verdelingen zijn het resultaat van zogenaamde binomiale experimenten. Binomiale experimenten hebben de volgende eigenschappen:

 

  1. Een binomiaal experiment bestaat uit een vast aantal pogingen. Het aantal pogingen wordt genoteerd als n.
  2. Elke keer zijn er 2 mogelijke uitkomsten. De ene uitkomst noemt men success, dan andere uitkomst failure.
  3. De kans op success is p. De kans op failure is 1-p.
  4. De pogingen zijn onafhankelijk wat inhoudt dat de uitkomst van een keer geen invloed heeft op andere pogingen.

De stochastische variabele staat voor het aantal keren success in n pogingen. Deze variabele noemt men ook wel de binomiale stochastische variabele.

 

Een kort voorbeeld:

 

Quirine gooit 10 keer met een 1 euromunt. Het aantal pogingen n is dus 10. Quirine wil zo vaak mogelijk "kop"gooien, dus ze beschouwt "kop" gooien als success. Als er sprake is van een zuivere munt, dan is de kans op "kop" 50%, dus p = 0,5. Ook kan er geconstateerd worden dat de pogingen onafhankelijk zijn, daar een worp met de munt geen invloed heeft op een vorige of volgende worp.

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu