Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

3.3 Covariantie

Indien twee stochastische variabelen een lineaire relatie met elkaar hebben zijn er twee begrippen van belang, de covariantie en de correlatiecoëfficiënt. De covariantie COV geeft informatie over de richting en de grootte van de lineaire relatie tussen de variabelen. De formule voor de covariante tussen variabelen X en Y is als volgt:

 

 

Wat opvalt is dat men de deviaties van het gemiddelde van zowel X als Y vermenigvuldigen en dan vermenigvuldigen met de gemeenschappelijke kans. Daardoor kan men de formule ook herschrijven als:

 

 

De correlatiecoëfficiënt geeft de daadwerkelijk sterkte en grootte weer van de lineaire relatie. De formule voor de correlatiecoëfficiënt is

 

 

Als de correlatiecoëfficiënt tussen -1 en 0 ligt is er sprake van een negatieve lineaire relatie. Omgekeerd geldt dat als de correlatiecoëfficiënt tussen de 0 en 1 ligt er een positieve lineaire relatie geconstateerd kan worden. Is de correlatiecoëfficiënt gelijk aan 0 dan is er geen lineaire relatie.

 

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu