Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

1.2 Beoordelingscriteria communicatie scripties - Scriptie Bachelor Communicatie

Voor elke opleiding gelden natuurlijk specifieke eisen op het gebied van de scripties en het onderzoek maar er zijn ook een aantal algemene criteria te noemen waarop in ieder geval wordt beoordeeld. Gebruik deze criteria als een referentie en ga voor de zekerheid ook nog na bij je eigen opleiding of er nog eisen zijn die niet in deze lijst staan genoemd. Hieronder staan de meest voorkomende criteria vernoemd.

 • Probleemstelling 
  De probleemstelling wordt vaak op helderheid, nauwkeurigheid en originaliteit beoordeeld. Houd er dus rekening mee dat je specifiek omschrijft wat je gaat onderzoeken, hoe je dat gaat doen en ga ook na of je geen ‘uitgekauwd’ onderwerp hebt gekozen.

 • Kennis van het onderwerp 
  Hier wordt gelet op welke literatuur je gebruikt hebt en of deze literatuur voldoende relevante bevat.

 • Opbouw van het betoog 
  De systematische uitwerking van het uitgevoerde onderzoek, logische volgorde in opbouw en verhaal, heldere en duidelijke argumentatie en goed onderbouwde conclusies.

 • Kwaliteit van het onderzoek 
  Methode van dataverzameling (operationalisering van begrippen, onderzoekstechnieken en onderzoeksgebied). Duidelijke argumentatie omtrent de genomen keuzes en analyse van gegevens.

 • Controleerbaarheid 
  Het onderzoek moet controleerbaar zijn door middel van duidelijke en volledige bronvermelding en literatuurlijst.

 • Uiterlijk van de rapportage 
  Het rapport moet een overzichtelijke lay-out (duidelijke structuur d.m.v. hoofdstukken, paragrafen, alinea’s etc.) hebben met een correcte spelling en interpunctie.

 • Proces 
  Vaak wordt er ook nog gekeken naar procesgerichte aspecten zoals inzet, mate van zelfstandigheid, eigen inbreng en noodzaak tot begeleiding.

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu