Nederlandse Gas Industrie Prijs 2016 | StartersVacatures.be
Business Talent Network

Working at KVGN

Branche
Energy sector
Headquarters Holland
Haarlem
Employee in NL
180

KVGN: Nederlandse Gas Industrie Prijs 2016

Date 01-03-2015
Category
Engineering
Techniek
...
>> View all
1st prize
€6 000
2nd prize
€4 000
3rd prize
€2 000
Location
Location: 
Haarlem
01-04-2016
Deadline
Past

Nederlandse Gas Industrie Prijs 2016

In 2006 heeft in Nederland het 23ste Wereld Gas Congres van de International Gas Union plaatsgevonden.
Dit evenement is georganiseerd door N.V. Nederlandse Gasunie, EnergieNed, GasTerra en KVGN, vertegenwoordigd in de Stichting WGC2006. Deze Stichting heeft ter gelegenheid van voornoemd evenement in 2004 de Nederlandse Gas Industrie Prijs ingesteld. In 2006 is deze prijs voor het eerst uitgereikt. Inmiddels vindt deze twee jaarlijkse prijs plaats onder auspiciën van de KVGN, de personenvereniging van directeuren en managers in de energiebranche. De prijs beoogt jonge studenten, die veel belovend zijn te stimuleren als professional werkzaam te worden in de gasindustrie en een afstudeerscriptie te schrijven die opmerkelijk, bijzonder en innovatief is.

Voor de Nederlandse Gas Industrie Prijs 2016 dient in de afstudeerscriptie aandacht te worden besteed aan één of meer van de volgende thema’s:

  1. Bevordering van de technologische ontwikkeling, de efficiency en de klantgerichtheid van de gasindustrie.
  2. Promotie van gas als de energievorm die de transitie kan bevorderen naar een volledig duurzaam energiesysteem
  3. Het verder uitdragen van de rol van een gasindustrie, die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Eén van de aspecten van deze verantwoordelijkheid is “security of supply”.
  4. De toekomstige ontwikkeling van Transport- en Distributienetten.


Om binnen de Nederlandse instellingen voor wetenschappelijk onderwijs aandacht te vragen voor bovenstaande thema’s stelt KVGN wederom zes prijzen voor afstudeerscripties ter beschikking. De afstudeerscripties moeten een probleemstelling behandelen die een duidelijke relatie heeft met (een) onderwerp(en) uit bovengenoemde thema’s.

Zij bestaan uit een oorkonde en een som geld te weten:

  • Eén eerste prijs van € 6.000
  • Twee prijzen van elk € 4.000
  • Drie prijzen van elk € 2.000


In aanmerking komen afstudeerscripties die onderdeel vormen van het afstuderen van personen die tussen
maart 2015 en 1 maart 2016 zijn afgestudeerd aan Nederlandse instellingen voor wetenschappelijk onderwijs. De scripties kunnen uitsluitend worden ingediend op voordracht van de hooglera(a)r(en) die de scriptie hebben begeleid.

Prijswinnaars dienen bereid te zijn een korte presentatie te geven tijdens het in november 2016 te houden symposium van de KVGN (www.kvgn.nl ). Voorts dienen de prijswinnaars gesteund door hun professor een publicatie te realiseren, eventueel in een landelijk of regionaal dagblad.

Beoordeling en toekenning zijn in handen gelegd van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen ( www.hollmij.nl ) . Het wordt ten zeerste gewaardeerd indien door de hoogler(a)r(en) een schriftelijke aanbeveling voor toekenning van de Prijzen worden gedaan.
Voordrachten, onderbouwd met de relevante gegevens, kunnen vertrouwelijk worden ingediend tot uiterlijk 1 april 2016 bij “Kon. Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Prof. Dr. G. van Dijk, secretaris natuurwetenschappen, Postbus 9698, 2003 LR Haarlem”

Read more

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test