Business Talent Network

Inleiding - Onderzoeksmanual

Onderzoek doen is een groot en belangrijk onderdeel van het scriptieproces. Met onderzoek kan je immers de gegevens achterhalen die je nodig zult hebben om je probleemstelling te kunnen beantwoorden. Deze handleiding is opgesteld als leidraad voor het opzetten van een onderzoek. Er wordt hier in gegaan op de belangrijkste begrippen, de stappen die er genomen moeten worden om een onderzoek op te zetten, welke soorten onderzoek en onderzoeksmethoden er zijn en de manier waarop verzamelde data kan worden geanalyseerd. Verder wordt er uitgelegd hoe een onderzoeksrapport is opgebouwd.

Naast deze handleiding biedt Scriptie.nl ook andere hulpmiddelen om je bij het scriptieonderzoek te helpen. Wij bieden naast handleidingen voor SPSS, statistiek en scriptiehandleidingen voor vijf grote richtingen ook nog een enquêtemanager aan. Met deze enquêtemanager kun je op eenvoudige wijze een enquête opstellen en deze naar mensen uit je eigen e-maillijst laten sturen en naar mensen in onze database, zo kun je voor een hoge respons zorgen. De resultaten van je enquête worden dan op overzichtelijke wijze aan je gepresenteerd.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test