Business Talent Network

9.2 Normale verdeling

De normale verdeling is de belangrijkste van de kans verdelingen door de cruciale rol die deze vervult in het universum van de statistiek.

De kansdichtheidsfunctie van een normaal verdeelde variabele is

 

 

Hier is e = 2,71828 en π= 3,14159

De onderstaande figuur geeft een normale verdeling weer. Wat opvalt is dat de curve symmetrisch is door het midden (gemiddelde μ) en de verdeelde variabele ligt tussen -∞ en ∞.

 

Bij de normale verdeling spelen twee parameters een grote rol, het gemiddelde μ en de standaarddeviatie s. Als μ groter wordt, verschuift de gehele curve naar rechts en als μ kleiner wordt, verschuift de curve naar links.

Bij de standaarddeviatie gebeurt iets anders bij het vergroten en verkleiner. Als sgroter wordt, naar de breedte van de curve toe en als skleiner wordt, zal de breedte van de curve afnemen.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test