Business Talent Network

7. Binomiaal verdelingen

Binomiale verdelingen zijn het resultaat van zogenaamde binomiale experimenten. Binomiale experimenten hebben de volgende eigenschappen:

 

  1. Een binomiaal experiment bestaat uit een vast aantal pogingen. Het aantal pogingen wordt genoteerd als n.
  2. Elke keer zijn er 2 mogelijke uitkomsten. De ene uitkomst noemt men success, dan andere uitkomst failure.
  3. De kans op success is p. De kans op failure is 1-p.
  4. De pogingen zijn onafhankelijk wat inhoudt dat de uitkomst van een keer geen invloed heeft op andere pogingen.

De stochastische variabele staat voor het aantal keren success in n pogingen. Deze variabele noemt men ook wel de binomiale stochastische variabele.

 

Een kort voorbeeld:

 

Quirine gooit 10 keer met een 1 euromunt. Het aantal pogingen n is dus 10. Quirine wil zo vaak mogelijk "kop"gooien, dus ze beschouwt "kop" gooien als success. Als er sprake is van een zuivere munt, dan is de kans op "kop" 50%, dus p = 0,5. Ook kan er geconstateerd worden dat de pogingen onafhankelijk zijn, daar een worp met de munt geen invloed heeft op een vorige of volgende worp.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test