Business Talent Network

6.5 7 stappen schema

Er bestaat een schema bestaande uit 7 stappen dat het testen van hypotheses overzichtelijk maakt. Hieronder wordt het 7 stappen schema van de zogenaamde klassieke methode besproken:

 

 1. Stel H0 en H1 vast
 2. Stel de toetsingsgrootheid vast
 3. Stel de kritieke waarden vast → verwerpt men H0 voor grote waarden, kleine waarden of voor zowel grote als kleine waarden?
 4. Stel het significantieniveau avast
 5. Bepaal het kritieke gebied door middel van het opzoeken van de kritieke waarden van de test
 6. Bereken de toetsingsgrootheid → valt deze binnen het kritieke gebied, dan wordt H0 verworpen op significantie niveau a. Is dit niet het geval, dan wordt H0 niet verworpen op significantieniveau a.
 7. Geef een duidelijke conclusie voor een breed publiek.

Naast de klassieke methode kan ook de p-waarde methode gehanteerd worden. Hier zijn stap 1 tot en met 4 hetzelfde als bij de klassieke methode:

 

 1. Stel H0 en H1 vast
 2. Stel de toetsingsgrootheid vast
 3. Stel de kritieke waarden vast → verwerpt men H0 voor grote waarden, kleine waarden of voor zowel grote als kleine waarden?
 4. Stel het significantieniveau avast
 5. Bereken de toetsingsgrootheid
 6. Stel de p-waarde vast → Als p-waarde ≥ α dan wordt H0 verworpen op significantie niveau α. Is dit niet het geval, dan wordt H0 niet verworpen op significantieniveau α
 7. Geef een duidelijke conclusie voor een breed publiek

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test