Business Talent Network

5.2 Locatiematen

Locatiematen geven informatie over de locatie van het centrum van de verdeling. De belangrijkste locatiematen binnen de beschrijvende statistiek zijn modus, mediaan en gemiddelde. De modus wordt gedefinieerd als de waarde (of waarden) die het meeste voorkomt. De mediaan wordt berekend door alle waarden op volgorde te zetten (van laag naar hoog of van hoog naar laag). De waarde in het midden is de mediaan. Het gemiddelde wordt simpelweg berekend door de waarden bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal waarden.

Voorbeeld 5a

Een steekproef bestaande uit 10 jongeren wordt gevraagd hoeveel uur per week ze computerspelletjes spelen. De resultaten staan in de tabel hieronder.

0 7 12 5 33 14 8 0 9 22

Het gemiddelde wordt als volgt berekend:

De mediaan vindt men als men de waarden op volgorde zet van hoog naar laag:

0 0 5 7 8 9 12 14 22 33

De mediaan ligt dan tussen de 5de en 6de waarde, te weten 8 en 9, en daarom is de mediaan gelijk aan 8,5.

De modus is 0, want dit is de enige waarde die meer dan een keer voorkomt.

Het is van belang om te weten welke locatiematen van toepassing zijn op de verschillende categorieën variabelen. Op nominale variabelen is alleen de modus van toepassing. De modus en mediaan spelen een rol bij ordinale variabelen. Zowel modus, als mediaan, als gemiddelde zijn van toepassing op interval en ratio variabelen.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test