Business Talent Network

5.1 Categorieën variabelen

In de statistiek onderscheidt men 4 hoofdgroepen variabelen: Nominaal, ordinaal, interval en ratio. De verschillen tussen deze 4 categorieën zijn redelijk eenvoudig aan te geven. Als men bijvoorbeeld kijkt naar een hardloopwedstrijd met verschillende deelnemers, dan is een nummer van een renner een nominale variabele. Dit nummer heeft geen waarde en wordt alleen gebruikt voor het identificeren van individuele renners. Een ordinale variabele zou kunnen zijn de volgorde waarop de renners over de eindstreep binnenkomen, bijvoorbeeld als eerste, tweede, zesde, veertigste, enz. Hier heeft het getal weldegelijk een waarde, want het zegt iets over de volgorde van renners. Een interval variabele met betrekking tot de renners zou kunnen zijn dat de renners beoordeeld worden op een schaal van 0 tot 10, waar 0 heel slecht is en 10 heel goed. De ratio variabele kan bijvoorbeeld de tijd zijn waarin de renners de wedstrijd uitlopen en kan iedere waarde aannemen.

 

Naast categorieën variabelen heeft men ook een aantal maten nodig in de statistiek. Men onderscheidt respectievelijk locatiematen, spreidingsmaten en maten voor een lineaire samenhang.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test