Business Talent Network

4.1 Schrijfproces - Onderzoeksmanual

Het is belangrijk om in te zien dat zonder een goed rapport je hele onderzoek eigenlijk voor niets is geweest. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met een aantal punten:

 

  • Doelgroep

Zorg ervoor dat het rapport goed aansluit op de doelgroep. Je tijdens het schrijven rekening houden met de voorkennis van je doelgroep en je taalgebruik hierop aansluiten. Zorg ook voor een begrippenlijst waarmee je rapport ook voor ‘leken’ en mensen die niet tot jouw vakgebied horen leesbaar wordt. Het kan ik dit opzicht ook handig zijn om meerdere versies te maken als je een brede doelgroep hebt.

 

  • Planning

Neem voor het schrijven van je onderzoeksrapport voldoende tijd. Begin met een schematische opzet of een voorlopige hoofdstukindeling en werk deze dan steeds verder en gedetailleerder uit. Voeg bijvoorbeeld per onderdeel enkele trefwoorden en kernzinnen toe en werk deze steeds verder uit. Zorg er verder ook voor dat het geheel een lopend en logisch verhaal wordt en neem ook de tijd om conceptteksten door anderen te laten lezen. Eventuele feedback daarop kan je dan verwerken.

 

  • Uiterlijke verzorging

Besteed ook genoeg aandacht aan de uiterlijke verzorging van je rapport. Zorg ervoor dat het er aantrekkelijk uitziet en een logische en duidelijke structuur heeft.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test