Business Talent Network

4. Onderzoeksrapport - Onderzoeksmanual

Na het afronden van het onderzoek en het verzamelen van alle gegevens is het de tijd om over je onderzoek een duidelijk rapport te schrijven. Hiermee maak je voor anderen duidelijk wat je precies hebt onderzocht, hoe je dat hebt gedaan, of je nog ergens tegenaan liep, waarom je juist voor deze methoden hebt gekozen en waarop je conclusies of aanbevelingen zijn gebaseerd. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het schrijfproces en welke onderdelen over het algemeen terugkomen in een onderzoeksrapport.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test