Business Talent Network

3.2 Regels voor variantie

Tevens zijn er drie regels van toepassing op de variantie:

 

Voorbeeld 3a

Een boekwinkel op een Universiteit heeft een maandelijkse omzet met een gemiddelde van €15.000 en een standaarddeviatie van €1.200. Winst wordt berekend door de omzet te vermenigvuldigen met 25% en te verminderen met €3.000 vaste kosten. Wat is het gemiddelde en de standaarddeviatie van de winst?

Uit het bovenstaande kan afgeleid worden dat

De verwachte of gemiddelde winst is

Als men de tweede regel van de verwachtingswaarde toepast, krijgt men

Past men de derde regel van de verwachtingswaarde toe, dan

De gemiddelde maandelijkse winst is dus €750.

De variantie is

Als men de tweede regel van de variantie toepast, krijgt men

En de derde regel van variantie houdt in dat

De standaarddeviatie van de winst is dan

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test