Business Talent Network

3.2 Literatuuronderzoek - Scriptie Master Juridisch

Voordat je begint aan literatuuronderzoek maak je voor jezelf duidelijk waar je naar op zoek bent. Formuleer duidelijke vragen bij het onderwerp dat je onderzoekt en probeer hier steeds een antwoord op te vinden. Maak ook een lijst met punten waarvan jij vindt dat die punten in je scriptie besproken moeten worden.  Probeer dit zo nauwkeurig te doen en baken je onderwerpen zoveel mogelijk af. Het helpt ook om meteen al een opzet met indeling per hoofdstuk te maken van je scriptie, zo kun je steeds dingen bijvoegen en veranderen indien nodig. Zo kun je meteen zien wat er nog moet gebeuren en hoe het totaalplaatje eruit komt te zien. Je kunt ook opmerkingen bij je teksten zetten, je kunt oude en nieuwe versies vergelijken, en opnieuw herschrijven zodat je scriptie één geheel wordt.

Vergeet niet je bronnen te noteren!

 Literatuur- en jurisprudentie onderzoek wordt gebruikt voor de meerderheid van de juridische teksten. De bronnen die hiervoor gebruikt worden zijn het internet, overheidspublicaties, jurisprudentie, boeken en artikelen uit tijdschriften.

Juridische teksten lijken vaak te informeren, maar vaak hebben zij ook een overtuigend karakter. Dit karakter hebben zij te danken aan degene die het argument heeft geformuleerd,  om deze reden is het zeer belangrijk om een goede afweging te maken van je gebruikte bronnen.

Juristen onderscheiden globaal gezien twee bronnen, namelijk formele rechtsbronnen en andere rechtsbronnen.

De formele rechtsbronnen zijn het belangrijkste, het zijn het verdrag, wet en jurisprudentie. De andere bronnen zijn boeken, statistieken, artikelen, opiniebladen, enzovoorts.

Het gebruik van deze bronnen is belangrijk voor de geloofwaardigheid van je scriptie.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test