Business Talent Network

2.2 Onderzoeksvoorstel - Scriptie Master Economie

Voordat je aan het onderzoek begint schrijf je eerst een onderzoeksvoorstel die door je begeleider wordt beoordeeld. Een onderzoeksvoorstel geeft inzicht in de manier waarop je van plan bent om je scriptieonderzoek uit te voeren. Deze moet worden goedgekeurd door je begeleider voordat je aan het onderzoek kunt beginnen. De volgende onderdelen komen over het algemeen voor in een onderzoeksvoorstel:

 

  • Aanleiding

 

Hier geef je aan wat de achtergrond en relevantie van je onderzoek is.

 

  • Probleemstelling

 

Hier geef je aan op welke vragen je antwoord wilt hebben. Dit wordt vaak ook de centrale onderzoeksvraag genoemd. Hiernaast onderbouw en beargumenteer je deze vragen.

 

  • Onderzoeksmethode

 

Hier geef je aan welke onderzoeksmethoden je gaat gebruiken om antwoord te geven op je probleemstelling.

 

  • Theoretisch kader

 

Hier geef je aan welke theorieën je gaat gebruiken.

 

  • Voorlopige inhoudsopgave

 

Hier komt de voorlopige inhoudsopgave en indeling in hoofdstukken.

 

  • Tijdsplanning

 

Hier geef je de tijdsplanning aan voor je project zodat het overzichtelijk is hoe je het onderzoek en het schrijven gaat aanpakken.

 

  • Bronnen

 

Hier geef je aan welke bronnen je hebt geraadpleegd tijdens je vooronderzoek en welke bronnen je gaat raadplegen tijdens het vervolgonderzoek.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test