Business Talent Network

2.2 Onderzoeksopzet - Scriptie Bachelor Juridisch

Een onderzoeksopzet moet je meestal als eerste inleveren en moet goedgekeurd worden door de begeleider voordat je aan de slag kan met onderzoek. De onderzoeksopzet geeft je begeleider een beeld van hoe jij denkt je onderzoek aan te pakken. Een onderzoeksopzet bestaat uit de volgende onderdelen:

 

  • Hoofdstukindeling

 

Je geeft een voorlopige hoofdstukindeling voor je scriptierapport aan, gebruik hiervoor de vragen die je tijdens je onderzoek wilt beantwoorden. Op deze wijze kan je systematisch je onderzoeksvragen doornemen en de resultaten en conclusies helder en duidelijk laten zien.

 

  • Onderwerp

 

Je beschrijft het onderwerp wat je hebt gekozen, waarom je dit hebt gekozen en wat het doel is van je onderzoek.

 

  • Probleemstelling

 

De probleemstelling is de centrale vraag die de richting aangeeft van je onderzoek. Het is de vraag die je met je onderzoek wilt beantwoorden. Aan de probleemstelling kan je nog een aantal deelvragen hangen waarmee je verschillende deelgebieden aan kan wijzen.

 

  • Literatuur- en jurisprudentielijst

 

Je geeft aan welke bronnen je al hebt geraadpleegd en welke je nog van plan bent om te doorzoeken.

Dit alles neem je door met je begeleider. Hij kan je ook nog tips geven of je qua bronnen in de goede richting zit.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test