Business Talent Network

2.1 Populaties en de aselecte steekproef

In de statistiek is een populatie een ten aanzien van bepaalde aspecten homogene verzameling van objecten waarop het onderzoek zich richt2. Als voorbeeld in dit hoofdstuk zullen in dit hoofdstuk schroeven worden genomen. De populatie bestaat dan uit het aantal schroeven dat een fabriek per kwartaal produceert. Ieder kwartaal zal de machine die de schroeven produceert opnieuw worden afgesteld om zo de gemiddelde, standaard lengte van iedere geproduceerde schroef te waarborgen. Als men de gemiddelde lengte van de schroeven wil onderzoeken gaat men uiteraard niet iedere schroef individueel onderzoeken. Dit zou immers veel te veel tijd kosten. In plaats daarvan doet men een steekproef en dit is tevens de term voor het aantal te onderzoeken schroeven. Belangrijk hierbij is dat deze steekproef aselect is en dat houdt in dat iedere schroef die in een kwartaal wordt geproduceerd evenveel kans heeft om in de steekproef terecht te komen. Als gevolg zal iedere steekproef andere resultaten opleveren en door middel van de kansrekening kan men hier uitspraken over doen. (Let op! Uitspraken zijn geen conclusies!)

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test