Business Talent Network

1.6 Interview- en enquêtevragen - Onderzoeksmanual

Het is van groot belang om tijdens het ontwikkelen van vragen voor een interview of een enquête genoeg tijd te nemen voor het bedenken en formuleren. Je wil immers met deze vragen informatie achterhalen die je nodig hebt voor het beantwoorden van je onderzoeksvragen, daarom is het raadzaam om de volgende tips in het achterhoofd te houden tijdens deze ontwikkelingsfase.

 Een goede vraag voor een interview of enquête voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De vragen zijn helder en eenvoudig.

Tijdens het formuleren is er genoeg rekening gehouden met de doelgroep en is erop gelet dat deze in begrijpelijk taal is geschreven en maar op één manier geïnterpreteerd kunnen worden.

  • De vragen zijn enkelvoudig.

Er wordt maar één tegelijk gesteld en er staan dus geen gecombineerde vragen in de vragenlijst.

  • De vragen zijn objectief

In de vragen komt niet de eigen mening voor van de onderzoeker(s).

  • De vragen zijn onafhankelijk

De respondenten worden niet in de vraag al een richting op gestuurd.

 

Omdat tijdens enquêtevragen vaak al mogelijke antwoorden worden gegeven waaruit de respondent kan kiezen moet ook hier goed over nagedacht worden. Voor het formuleren van goede antwoorden zijn ook een aantal tips te bieden.

  • De antwoorden moeten herkenbaar zijn.

Bij de antwoordmogelijkheden moeten antwoorden worden geformuleerd die voor de doelgroep begrijpelijk zijn. Let hierbij vooral op herkenbaarheid van de antwoordcategorieën.

  • De antwoorden moeten in een logische volgorde hebben.

De antwoordmogelijkheden moeten bijvoorbeeld in oplopende of aflopende schaal geplaatst zijn. Let er ook op dat deze wijze dan ook wordt gebruikt bij andere vragen zodat het geheel consistent en duidelijk blijft.

  • Alle mogelijke categorieën.

Alle mogelijke antwoordcategorieën moeten meegenomen zijn in de vraag. Als er teveel antwoordmogelijkheden zijn dan kan er bijvoorbeeld een categorie ‘anders’ worden toegevoegd.

  • Geen overlap.

Alle antwoorden zijn apart en overlappen elkaar niet. Op deze manier kan de respondent maar één antwoord geven.

  • Meetbaar

Voor kwantitatief verwerken moeten de antwoordmogelijkheden genummerd zijn of genummerd kunnen worden. Open antwoordmogelijkheden kunnen wel kwalitatief geanalyseerd worden.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test