Business Talent Network

1.5 Theorema van Bayes

Voorwaardelijke kansen worden vaak gebruikt om relaties tussen twee gebeurtenissen te peilen. I voorbeeld 1c werd al aangegeven dat een voorwaardelijke kans de kans meet dat een gebeurtenis plaatsvindt, gegeven dat een mogelijke oorzaak van deze gebeurtenis al heeft plaatsgevonden. Al de kans op een gebeurtenis bekend is, maar de kans op een van de mogelijke oorzaken berekend dient te worden, kunnen problemen ontstaan. Het theorema van Bayes biedt hiervoor de oplossin Hieronder zal alleen de formule van het theorema van Bayes gegeven worden, daar er in de studieboeken van de Bedrijfsstatistiek hier maar kort op ingegaan wordt.

Theorema van Bayes:

Theorema van Bayes

Voor meer achtergrondinformatie over het theorema van Bayes dient de lezer er geavanceerde statistiekboeken op na te slaan.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test