Business Talent Network

1.2 Beoordelingscriteria technische scripties - Scriptie Bachelor Techniek

Een scriptie en het daarvoor uitgevoerde onderzoek worden op veel verschillende punten beoordeeld. Bepaalde punten gelden natuurlijk alleen voor één specifieke opleiding maar er zijn ook een aantal algemene criteria waarop gelet kan worden. Hiernaast worden ook de criteria gegeven voor de voordracht die vaak naar aanleiding van de scriptie moet worden gegeven. Gebruik deze lijst met criteria als referentie maar ga ook na bij je eigen opleiding welke criteria specifiek voor jou gelden.

 

  • Werkhouding

 

Hierbij wordt gekeken naar de mate van eigen initiatief en zelfstandigheid.

 

  • Diepgang

 

De rapportage wordt beoordeeld op (technische) diepgang.

 

  • Resultaat

 

Hier wordt gekeken naar het bereikte eindresultaat en/of er antwoord is gegeven op de probleemstelling (in het geval een empirisch onderzoek)

 

  • Rapportage

 

De rapportage wordt beoordeeld op de structuur, stijl, opbouw en spelling en of alle vragen op logische wijze worden beantwoord.

 

  • Presentatie

 

Tijdens de mondelinge voordracht wordt vooral gekeken naar de opbouw van de presentatie, presentatietechnieken, argumentatie en beantwoording van vragen en het gebruik van hulpmiddelen.

 

  • Reflectie

 

Je wordt hierbij beoordeeld op de mate van reflectie die je op jezelf toepast en op je persoonlijk functioneren. Dus de mate van zelfstandigheid die je hebt laten zien en of je voldoende zelfmanagement hebt toegepast.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test