Business Talent Network

1.2 Beoordelingscriteria juridische scripties - Scriptie Master Juridisch

Een scriptie en het daarvoor uitgevoerde onderzoek worden op veel verschillende punten beoordeeld. Bepaalde punten gelden natuurlijk alleen voor een specifieke opleiding maar er zijn ook een aantal algemene criteria waarop gelet kan worden. Hiernaast worden ook de criteria gegeven voor de voordracht die vaak naar aanleiding van de scriptie moet worden gegeven. Gebruik deze lijst met criteria als referentie maar ga ook na bij je eigen opleiding welke criteria specifiek voor jou gelden.

De onderstaande punten worden beoordeeld:

-          De formulering en de analyse van het probleem dat je hebt gekozen;

-          De wijze waarop het onderwerp behandeld is;

  • De opbouw en de helderheid van het betoog
  • De argumentatie van de beweringen die je in je scriptie naar voren laat komen.
  • De verwerking van alle verzamelde gegevens.

-          Relevantie van je scriptie voor het vakgebied.

-          Relevantie voor de praktijk.

-          Het inzicht dat getoond is in de materie;

-          De originaliteit;

  • De originaliteit en de moeilijkheidsgraad van het gekozen onderwerp.
  • De vraagpunten die je bij het onderwerp hebt opgeroepen.
  • Het gehalte van de oplossingen en de conclusies die je hebt gesuggereerd.

-          De stijl, vorm, structuur en taal die je hebt gebruikt.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test