Business Talent Network

1.1 Onderzoekstypen - Onderzoeksmanual

Onderzoek is ruwweg in te delen in vier onderzoekstypen. Afhankelijk van wat voor onderwerp en probleemstelling je hebt gekozen kunnen verschillende soorten onderzoek geschikt zijn. Hieronder volgt een beschrijving van deze vier onderzoekstypen en welke uitgangspunten voor onderzoek daar over het algemeen geschikt voor zijn.

 

  • Beschrijvend onderzoek

Beschrijvend onderzoek houdt zich bezig met het registreren en ordenen van een bepaald verschijnsel. Dit gebeurt vaak aan de hand van vooraf opgestelde regels en vaak komen hier ‘wat’ of ‘hoe’-vragen in voor. Vooraf heb je vaak geen hypotheses of theorieën voor handen en op basis van het geregistreerde resultaat kan vervolgonderzoek plaatsvinden waarbij deze wel worden ontwikkeld.

 

  • Explorerend onderzoek

Explorerend onderzoek vindt plaats wanneer er ideeën zijn over mogelijke verbanden en je al over enige kennis beschikt maar het nog ontbreekt aan scherpe hypothesen en duidelijke veronderstellingen. Het belangrijkste doel van deze manier van onderzoek is dan ook het ontwikkelen van een hypothese of theorie. Vragen die hier vaak voorkomen zijn de ‘waarom’ en ‘hoe komt dat’ vragen. Na een explorerend onderzoek volgt vaak een toetsend onderzoek om na te gaan of de hypothese klopt.

 

  • Toetsend onderzoek

Zoals hierboven beschreven wordt bij toetsend onderzoek vaak nagegaan of een bepaalde theorie of hypothese klopt.

 

  • Constructief onderzoek

Bij dit soort onderzoek gaat het vaak om de voorbereidingen die worden getroffen voor het opzetten van een plan. Denk hierbij aan onderzoek wat wordt gedaan voor beleidsplannen. Vaak mond dit uiteindelijk uit in een aantal aanbevelingen waarmee zo’n plan wordt ontworpen.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test