Business Talent Network

1.1 Leerdoelen technische scripties - Scriptie Master Technisch

Het schrijven van een scriptie behoort vaak tot sluitstuk van een opleiding. Het is bedoeld als een oefening en tegelijk een proeve van bekwaamheid, waarbij je de kans krijgt om de kennis en vaardigheden die je tijdens je studie hebt opgedaan in te zetten om (deels) zelfstandig een onderzoek of project op te zetten en uit te voeren. Een universitaire technische scriptie bevat de volgende leerdoelen.:

  • Het toepassen van de vaardigheden en kennis verworven in de voorgaande jaren.
  • Op efficiënte wijze doelmatig benodigde informatie verzamelen.
  • Een complex probleem kunnen doorgronden.
  • Prioriteiten en grenzen kunnen stellen.
  • Samenwerken binnen een technische onderzoek- en ontwikkelingsgroep.
  • Op heldere en duidelijke wijze schriftelijke en mondeling kunnen rapporteren.
  • Een kritische reflectie kunnen geven op het eigen handelen.
  • Aansluiting kunnen vinden op de laatste ontwikkelingen van het vakgebied en deze kunnen verbinden met de hier geldende begrippen en theorieën.
  • Duidelijk en helder beargumenteerde keuzes kunnen maken.
  • Zelfstandigheid kunnen tonen bij de voorbereiding en uitvoeren van een onderzoek of opdracht.

 

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test