Business Talent Network

1.1 Introductie

Statistiek is een manier om informatie te verkrijgen van data.

Niets meer, niets minder. Veel studenten vragen zich af waarom statistiek boeken zo schrikbarend dik zijn als statistiek zich louter bezighoudt met het verkrijgen van informatie over data. Dit komt doordat studenten vandaag de dag geconfronteerd worden met verschillende soorten data die onderzocht kunnen worden met verscheidene methoden.

Om de beginselen van de statistiek te begrijpen is kennis van een aantal basisbegrippen en symbolen een noodzaak. In de tabel hieronder is een aantal symbolen met hun betekenis te vinden.

Α ∪ Β De vereniging van gebeurtenissen Α en Β die plaatsvindt als Α of Β of beiden plaatsvinden
Α ∩ Β De doorsnede van de gebeurtenissen Α en Β die plaatsvindt als Α en Β beiden plaatsvinden
Αc Het complement van gebeurtenis Α vindt plaats als Α niet plaatsvindt
Α − Β Het verschil tussen Α en Β
Α ⊂ Β Α is een deelverzameling van Β

Een Venndiagram is een diagram dat gebruikt wordt om relaties tussen verzamelingen aan te geven. Het Venndiagram hieronder geeft een versimpelde illustratie van Α als deelverzameling van Β.

 


Figuur 1a. Α ⊂ Β (Bron: Wikipedia.nl)

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test