Business Talent Network

10.3 F-verdeling

De kansdichtheidsfunctie van een F-verdeling is als volgt:

met

waar F een waarde heeft tussen de 0 en ∞ en v1 en v2 staan voor het aantal vrijheidsgraden. De onderstaande figuur geeft deze kansdichtheidsfunctie aan. De vorm van de curve wordt bepaald door de getallen van beide vrijheidsgraden.

Figuur 10f. F-verdeling

Men definieert als de waarde van F met ?1 en ?2 vrijheidgraden waar het gebeid rechtsonder de curve gelijk is aan A. Kortom,

 

 

Doordat, net als bij de X2-verdeling, de F variabele alleen maar positieve waarden kan hebben, F definieert men als een variabele waarvan het gebied aan de rechterkant gelijk is aan A. In de onderstaande figuur is dit uitgebeeld.

Figuur 10g. FA en F1-A

De tabellen in Appendix A4 geven de waarden weer van FA,v1,v2 voor A = 0,05, A=0,025 en A=0,01. De waarden van F1-A,v1,v2 zijn hier niet gegeven. Die zijn echter af te leiden van de waarden van FA, v1, v2. Er geldt namelijk

 

 

Om waarden te vinden in de tabellen zoekt men in de bovenste rij naar het aantal vrijheidsgraden v1 en in de meest linkerkolom naar het aantal vrijheidsgraden v2. Waar de getallen uit de bovenste rij en de meest linkerkolom elkaar kruisen, vindt men de waarden die men zoekt. Als men bijvoorbeeld op zoek is naar de waarden behorend bij F0,05,5,7 dan zoket men in de bovenste rij naar vrijheidsgraden en in de meest linkerkolom naar 7 vrijheidsgraden. Kortom, F0,05,5,7 = 3,97 . Draait men de vrijheidsgraden om, v1 = 7 en v2 = 5, dan krijgt men F0,05,7,5 = 4,88.

Is men op zoek naar de waarde corresponderend met v1 = 4 en v2 = 8 en het gebied aan de linkerkant is gelijk aan 0,05 (wat betekent dat het gebied aan de rechterkant gelijk is aan 0,95), dan komt men tot de volgende waarde:

 

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test